Miền Bắc:

Bắc Bộ hay là miền Bắc là một trong 3 miền địa lý của Việt Nam (gồm Bắc Bộ, Trung Bộ, và Nam Bộ). Dân cư Bắc Bộ tập trung đông tại Đồng bằng sông Hồng dù rằng đồi núi chiếm đa số diện tích Bắc Bộ. Bắc Bộ gồm 3 vùng là Tây Bắc BộĐông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng. Đôi khi 2 vùng Tây Bắc và Đông Bắc được gộp chung thành Trung du và miền núi phía Bắc.

Tour Miền Bắc Việt Nam