DUBAI
dubai tour

Dubai

Được thành lập vào thế kỷ 19 như một làng chài nhỏ, Dubai đã phát triển thành một trung tâm thương mại khu vực từ đầu thế kỷ 20.

Dubai ở phía đông Bán đảo Ả Rập trên bờ biển Vịnh Ba Tư, đây cũng là một trung tâm vận tải toàn cầu lớn cho hành khách và hàng hóa.

Doanh thu từ dầu đã giúp đẩy nhanh sự phát triển của thành phố, vốn đã là một trung tâm thương mại lớn.

Dubai Là trung tâm thương mại khu vực và quốc tế từ đầu thế kỷ 20, nền kinh tế của Dubai dựa vào doanh thu từ thương mại, du lịch, hàng không, bất động sản và dịch vụ tài chính. Sản xuất dầu đóng góp chưa đến 1% GDP của tiểu vương quốc vào năm 2018.

Tour nổi bật

DUBAI – BRUNEI 6N5D

0 (No Review)

DUBAI: KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI (5N4Đ)

0 (No Review)