Hoa Kỳ (Mỹ)

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, gọi tắt là Hoa Kỳ hay Mỹ là một quốc gia cộng hòa lập hiến liên bang ở châu Mỹ. Nằm tại Tây Bán cầu, lãnh thổ bao gồm 50 tiểu bang và một đặc khu liên bang. 

Hoa Kỳ nằm ở giữa Bắc Mỹ, giáp biển Thái Bình Dương ở phía tây, Đại Tây Dương ở phía đông, Canada ở phía bắc và Mexico ở phía nam.